Tildeling kvote 2015

Tildelt kvote fordeles slik:

1.   Vestbygda s                1 kalv, 1 hind, 1 spissbukk, 1 bukk                  

2.   Austbygda n                1 kalv, 1 hind, 1 spissbukk, 1 bukk                             

3.   Mjåland/Ivedal            1 kalv, 1 hind, 1 spissbukk, 1 bukk

4.   Otra                            1 kalv, 1 hind, 1 sissbukk, 1 bukk           

5.   Øvrebygda                   1 kalv, 1 hind, 1 sissbukk, 1 bukk           

6.   Austbygda s                 1 kalv, 1 hind, 1 spissbukk, 1 bukk                

Kun et dyr pr. jaktlag (grunneierlag). Felt dyr rapporteres umiddelbart til områdeleder.           

Informasjon om SørHjort før jakta 2015

Informasjon om SørHjort før jakta 2015

Hensikt og mål

«SørHjort» - merkeprosjektet for hjort på Sørlandet og i Telemark startet for fullt opp vinteren 2015. Hensikten med prosjektet er økt kunnskap om hjorten, til anvendelse i den lokale og regionale forvaltninga. Prosjektområdet dekker begge Agderfylkene hvor omtrent alle kommunene er med og Telemark hvor 9 kommuner deltar i prosjektet. Prosjektet varer til ut 2018 og målet er å kunne merke minst 40 hjort med GPS halsbånd i perioden. Prosjektet er i hovedsak finansiert av deltakende kommuner og de 3 fylkeskommunene.

Merking av hjort

En viktig del i prosjektet er merking av hjort med GPS halsbånd for å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk. Vinteren 2015 ble det merka i alt 11 hjort, 4 i Telemark og 7 i Aust-Agder. Det skal følges opp med merking av flere GPS hjort i alle fylkene i prosjektperioden i flere vintre. Til vinteren planlegges det å merke nye dyr i nye områder i de tre fylkene, og målet er å merke rundt 15 dyr i 2016. Dyrenes posisjoner blir lagt ut på nettet og kan følges på http://bioweb07.bioforsk.no/hjortegis/ eller via www.hjortmerk.no (link videre der). Man kan også følge prosjektet via facebook – søk på «hjort og hjortemerking». Pr starten av juni ser det ut til at alle dyra trekker bort fra sine vinterområder (merkeplass) og i snitt har de forflyttet seg om lag 30 km i luftlinje til sommerområdene. Det er betydelig spredning for når trekket foregår; fra starten av april til starten av juni. De første resultatene tyder dermed på at dyra bruker store leveområder i løpet av året. Detaljene kan man følge på facebook og på nettet.

GPS merka hjort under jakta

I 2015 ber prosjektet om at de GPS merka dyra blir spart under jakta. Målet er å følge dyra i to sesonger og hvis dyra blir felt i år, mister vi den muligheten. Hvis man er så uheldig å likevel felle en GPS merka hjort, så ber vi at jegerne tar vare på GPS halsbåndet på best mulig måte. Det er viktig at GPS-halsbandet skrues av dyret (to 7 eller 10 mm muttere på siden av halsbåndet) og ikke at det brukes kniv på halsbåndet. Vi ber også om det fylles ut et skjema (finnes på www.hjortmerk.no). Det er viktig at dyret blir nøyaktig veid og at kjeve og livmor med eggstokker (fra kollene) skjæres ut. Vi ønsker også at et øre blir skjært av på GPS dyra og puttet i en pose så snart som mulig. Øret kuttes slik at hele øret blir med. Grunnen er at vi vil registrere flått på ørene og da er det viktig at dette skjer raskt. Alle prøver må merkes med øremerkenummer, kommune og dato. Kjeve, livmor og øre fryses og sendes kommunen så snart som mulig sammen med GPS halsbåndet. Hvis man feller kalven til en av GPS kollene så ber vi også om rapport og materiale fra denne på samme måte som beskrevet ovenfor.

Hjelp oss med observasjoner av GPS-dyr

Prosjektet er avhengig av et godt samarbeid med jegere, grunneiere og andre interesserte. Vi trenger informasjon fra dere! Hvis man observerer et merka dyr med GPS-halsbånd så vil vi gjerne ha informasjon om det. Det gjør man ved å rapportere via facebook (hjort og hjortemerking Bioforsk- gjerne med bilder), epost til erling.meisingset@nibio.no eller SMS (404 80 203). Prosjektet er spesielt interessert i å få observasjoner av GPS koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, kommune, stedsnavn (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge og -nummer, og om kolla observeres med kalv eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke ble registrert så vil vi gjerne ha rapport likevel. Vi vil gjerne ha rapport om observasjoner både utenfor og i jakttida.

Kontaktpersoner

Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor) hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne kontakt også for andre henvendelser.

Telemark:

Tommy Granlien, Notodden kommune, tommy.granlien@notodden.kommune.no,

mobil 970 53 343.

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune, Ole-Bjorn.Barnes@t-fk.no

Aust-Agder:

Øyvin Froland, Froland kommune, Oyvin.Froland@froland.kommune.no, mobil 482 07 297.

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, Hans.Floystad@austagderfk.no

Vest-Agder:

Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no,

mobil 902 05 692.

Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune, Bal@vaf.no

Prosjektleder:

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 404 80 203.

Del denne siden