Statistikk elg 2013 -2015

2013-2015


Skutt

Andel

Mål


Kalv og 1 1/2 åring

97

63,80 %

60 %


Okse 2,5 år og over

34

22,40 %

23 %


Ku 2,5 år og over

21

13,80 %

17 %


Totalt

152

Fellingsresultat


2013

2014

2015

13-15

Vestbygda sør

5

5

4

14

Austbygda nord

8

9

5

22

Mjåland/Ivedal

8

11

6

25

Otra sør

13

16

16

45

Øvrebygda

14

13

11

38

Austbygda sør

5

3

0

8

Viltlaget

53

57

42

152


Ikkje brukt kvote


Dyr

AvvikVestbygda sør

2

12,50 %Austbygda nord

9

29,00 %Mjåland/Ivedal

15

37,50 %Otra sør

3

6,30 %Øvrebygda

3

7,30 %Austbygda sør

11

57,90 %

Areal pr felt dyr og år i gjennomsnitt


da
Vestbygda sør

4307
Austbygda nord

5259
Mjåland/Ivedal

5978
Otra sør

4038
Øvrebygda

4070
Austbygda sør

9226
Viltlaget

4840

Skrapdyr

Felt under vektgrensa

kalv, 50 kg

åring, 100

Totalt


2013

2

62014

5

62015

3

32013-2015

10

15

25


Statistikk hjort 2010 -2015


2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hannkalv

0

0

0

0

0

0

Hunnkalv

0

0

0

1

0

0

Hann 1 ½ år

0

0

2

0

1

1

Hunn 1 ½ år

1

0

1

0

0

2

Hann 2 ½ år og eldre

0

1

3

2

2

3

Hunn 2 ½ år og eldre

0

3

1

0

0

1

Sum felte hjort

1

4

7

3

3

7

Del denne siden