Fellingskvote 2013-2015

3.1.5 Fellingskvoter for perioden 2013-2015:

Område:                                            Grunnkvote   Tilleggsdyr            Totalt

  1. Vestbygda sør                               13                    3                      16
  2. Austbygda nord                             26                    5                      31                   
  3. Mjåland/Ivedal                              33                    7                      40
  4. Otra                                              40                    8                      48
  5. Øvrebygda                                     34                    7                      41
  6. Austbygda sør                                16                    3                      19

Totalt                                                     162                  33                    195

Området har sjølv ansvaret for å oppfylle målet i avskytingsopplegget, 3.1.3.

Skrapdyrordning: Områda avgjør sjølv kor stor del av tilleggsdyrkvoten som skal settes av til skrapdyrkvote. Som skrapdyr reknes kalv under 50 kg og åring under 100 kg.

Felling av elg 2015

Årets fellingsresultat for elg er klart:
Det blei felt 42 dyr av en plan kvote på 65.
Det blei felt 8 kalv, 13 års okser, 8 års kyr, 8 eldre okser og 6 eldre kyr.

Fellingsresultatet er det nest laveste i Viltlagets snart 20-årige historie.
Bare 2008 var lavere med 41 felte dyr.
Dette er siste år i driftsplanperioden. I midten av januar vil vi avvikle felles områdemøte med tema ny driftsplan for 2016-2018. Nøyaktig tid og sted blir kunngjort senere.

Sett elg data 2015

Sett elg pr jegerdag viser den motsatte tendensen av fellingsresultatet og auka fra 0,41 i fjor til 0,58. Dette er det høgaste sidan 2008, da vi hadde eit tilsvarande lågt fellingsresultat.
Andre positive tall i sett elg materialet er kalveraten som auka frå 0,47 til 0,77 kalv pr sett ku. Tvillingraten har og ei positiv utvikling frå 1,03 til 1,23 kalv pr sett kalveku. Slaktevektene for kalv og åring aukar for oksar og minkar for kyr i gjenomsnitt. Ku/okse forholdet viser ein noko negativ utvikling frå 1,63 til 1,8 sett ku pr sett okse. Bruk lenken under fana Statistikk for å se nærare på sett elg data. Se også egen grafikk på underfanen Sett elg under fanen Driftsplan.

Del denne siden