Sett elg i forhold til felt elg

Vi ser at sett elg pr. jeger dag har et markert oppsving samtidig som fellingsresultatet har en markert dropp i forhold til i fjor. Dette er det samme senario som vi så i 2008. Det er markert forskjel mellom nordvestlige og sydøstlige områder.

Stolpediagrammet viser utviklinga i sett elg pr jegerdag for dei siste 6 åra for dei 6 områdene i Viltlaget.

Sett kalv pr. ku 1991 - 2015

Figuren viser utviklinga i andelen kyr med kalv av alle kyr. Talet i 2015 er det høgaste sidan registreringane i Hjortevilt registeret starta.

Sett kalv pr. kalveku 1991 - 2015

Talet på kyr sett med tvillingkalv i 2015 var det høgaste sidan 1991.

Sett ku pr. okse 2008 - 2015

Ku/okse forholdet har ligge stasbilt rundt 1,5 dei siste 10 åra. Under 2 blir rekna som tilfresstillande.

Utvikling i slaktevekter for 1 1/2 åringar

Figuren viser at slaktevektene for åringar fortsatt ligg under 120 kg i snitt for både hann- og hodyr.

Del denne siden